www.itarajanreitti.fi
etusivu • sivukartta • yhteystiedot
nuoli Hossa — Martinselkonen nuoli Martinselkonen — Raate Raate — Vartius nuoli Toimijat

Raate — Vartius, 57 km

Raatteesta Veihtijärvelle Suomussalmen eteläosiin ja edelleen Vartiuksen raja-asemalle kuljetaan vaihtelevassa metsämaastossa (ikimetsää, taimikkoa, hakkuuta). Malahvian ja erityisesti Murhisalon ikimetsät tekevät vaikutuksen. Myös Lososuon soidensuojelualueella on kauniiden suonäkymien lisäksi hyvin säilyneitä metsäsaarekkeita.

Erityistä lisää tälle osuudelle antavat Louhenjoen maisemat ja Aittojärven läpi kulkeva "pikkupunkaharju", jossa on myös laavu komealla maisemapaikalla.

Kuivajärvi ja Hietajärvi - Suomen ainoat vienalaiskylät sekä reitille risteävä vanha vienalaisten kulkureitti ovat tämän osuuden kulttuuriantia.

Palveluita reitin varrella

Raate
Raatteen koulu: majoitus
• Raatteen vartiomuseo

Hukkalampi
• Tulipaikka

Aittojärvi
• Laavu

Vienan reitti
• Muinaismuisto

Siikaniva
• Tulipaikka

Louhenkoski
• Laavu

Tammikoski
• Laavu

Kivijärvenkosket
• Tulipaikka

Murhijärvi
• Laavu

Kirnulampi
• Laavu

Kuivajärvi
• Domnan pirtti: kulttuurinähtävyys, majoitus

Veihtijärvi
• Tulipaikka

Riionaho
• Laavu

 

Hyödyllisiä linkkejä reittisuunnittelun Reitin ulkoilukarttoja (1:50 000) myy Suomussalmen kunta. Tilauslomake>
takaisin

hossanretki Hossan Poropuisto Arolan maatila- ja erälomat arola